Brezgotovinsko plačilo parkirnine v dolini Ravenske Kočne

Občina Jezersko je z namenom umirjanja prometa v dolini Ravenske Kočne pri lovskem domu Pod Turni postavila zapornico. Prehod zapornice je mogoč s plačilom parkirnine ali z dovolilnico, do katere so upravičeni občani Občine Jezersko. Dovolilnica se občanom izda brezplačno, na podlagi pisne vloge.

Parkiranje je mogoče v centru vasi, ob Planšarskem jezeru, na začetku tematske sprehajane poti in višje v dolini Ravenske kočne. V središču vasi je parkiranje brezplačno, na območju pri Planšarskem jezeru in parkirišču Pod Turni velja nižja parkirnina, na visokogorskem parkirišču v dolini Ravenske Kočne pa višja.  Avtodomovi lahko parkirajo le na spodnjih parkiriščih.

Jezersko08
Vstopno-izstopno točko na vhodu v dolino Ravenske Kočne sestavlja vhodni terminal s POS terminalom in LPR sistem z zapornicami ter semafor. 

S postavitvijo avtomatskih zapornic na vhodu, se je vzpostavila omejitev prometa.

Na območje se je posegalo s cilji zmanjšati obremenitev okolja z individualnim motornim prometom, preprečevanja škode v naravi in izboljšanja prometne varnosti.

Na novem parkirišču v dolini Ravenske Kočne je na voljo 100 parkirnih mest. V primeru polne zasedenosti parkirnih mest na zgornjem parkirišču, zapornica onemogoči vstop v dolino dodatnim vozilom. Za tovrstne primere je pred zapornico urejeno obračališče. Obveščanje o prostih parkirnih mestih je urejeno preko semaforja na vstopu.

Neomejen dostop z vozili je še vedno omogočen lastnikom zemljišč, oskrbnikom koč, gostinskim ponudnikom in javnim interventnim službam.

Ureditev na območju vstopa v dolino je vključevala umestitev vstopno-izstopne točke z LPR pristopno kontrolo in signalizacijo. Ob prehodu je urejena tudi kolesarska pot. Poseg je upošteval varstvene cilje območja. Dimenzioniranje in oblikovanje posameznih elementov je bilo zadržano in prilagojeno krajinskim značilnostim območja.

Brezgotovinsko plačilo

Parkirnina se plačuje skozi celo leto in le negotovinsko. Uporabniki parkirišča izvedejo plačilo parkirnine iz vozila na POS terminalu pred vstopom v dolino. Preverjanje vseh uporabnikov se izvaja preko LPR kamer za prepoznavo registrskih številk. Na vhodu je LPR kamera nameščena na zapornico, na izhodu pa v kapi terminala.

Za kmetijska in gospodarska vozila brez sprednjih tablic je na voljo možnost prehajanja zapornic s klicem na GSM telefonsko številko preko numerične tipkovnice na vhodnem terminalu.

Parkirni sistem upravljavcu omogoča tudi štetje zasedenosti parkirišča.

Investitor: Občina Jezersko
Povezava na objavo Občine Jezersko
Projekt: brezgotovinski LPR parkirni sistem

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.