Davčno potrjevanje računov na avtomatskih plačilnih blagajnah

Davčno potrjevanje računov na avtomatskih plačilnih blagajnah in parkomatih bo za lastnike z neustrezno programsko opremo, po 31. 12. 2022 postalo velik strošek. Po trenutno veljavnem Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) se račune lahko potrjuje v OFFLINE načinu, kar v praksi pomeni, da mora izdani račun vsebovati le enostaven ZOI zapis, ki ga je oskrbnik blagajne v naslednjih 10 dneh dolžan poslati v davčno potrjevanje na FURS.  Z uveljavitvijo nove zakonodaje pa bo morala blagajna račune potrditi preden jih natisne, torej v ONLINE načinu:

Niz znakov iz podatkov se generira z openSSL, podpisan je z RSA SHA256 algoritmom, kasneje pa uporabimo MD5 zgoščevalno funkcijo. Vse skupaj vrne 32 znakov dolg niz v »HEX« zapisu, oziroma ZOI. ZOI nato avtomatično pošljemo na FURS strežnik, ki vrne niz EOR. Na računu mora biti tudi QR koda, v kateri je prav tako zapisan ZOI.

Vendar pozor. Tudi vsako ONLINE davčno potrjevanje računov ni pravo in večina današnjih avtomatov postopka ne opravi po predvidenem načinu nove zakonodaje, ki stopi v veljavo s 1. 1. 2023. Za generiranje ZOI potrebujemo veliko število računsko zahtevnih operacij in podpisov z namenskim certifikatom. Procesor na klasičnem parkomatu tako zahtevnih informacij ni zmožen izpeljati.

Vsi parkomati in avtomatske plačilne blagajne podjetja Palisada sistemi d.o.o. so dovolj zmogljivi, da račune že v tem trenutku davčno potrjujejo v zahtevanem ONLINE načinu.

To pomeni, da po 31.12.2022 ne bodo potrebne spremembe programske ali strojne opreme in iz tega naslova uporabniki naših storitev ne bodo imeli nobenih dodatnih stroškov.

Vse sisteme, ki po presečnem datumu ne bodo skladni z zakonodajo, bodo naročniki morali ustrezno nadgraditi. Stroški zaenkrat niso znani, po podatkih časopisne hiše Dnevnik pa bi nadgradnja samo enega parkomata stala od štiri do pet tisoč evrov. V Ljubljani, kjer bi morali nadgraditi vse parkomate, bi jih to stalo od 1,9 do 2,4 milijona evrov.

Celoten dokument s tehničnim pojasnilom: Prenos PDF

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.