Digitalna dovolilnica za vstop v staro mestno jedro Kranja

Kranj ima eno najprijetnejših starih predelov mesta v Sloveniji, za kar je med drugim zaslužno tudi umikanje prometa in parkirišč iz mestnega središča. Dostop do mestnega jedra tako omogoča zgolj digitalna dovolilnica, ki jo lahko pridobijo upravitelji nujnih dejavnosti in okoli 650 tam živečih občanov. V preteklosti je bilo mogoče pridobiti in podaljšati mestno dovolilnico le na mestni upravi, postopek je bil dolgotrajen, pregled nad uporabo dovolilnic nepregleden in sistem obveščanja uporabnikov neučinkovit.

Odpravljanje težav

Priprave osnov za izdelavo sistema smo se v podjetju Palisada sistemi lotili skupaj z zaposlenimi na Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe, saj je bilo potrebno uskladiti tehnične rešitve s prometnim odlokom, ki ureja promet v mestu. Digitalizacija celotnega sistema je bila nujna, ključno pa je bilo sodelovanje med stranko in izvajalcem, ki je poskrbel za tehnični del izvedbe. Največ težav je občini predstavljala velika gneča pred vsakim iztekom roka za podaljšanje dovolilnic, saj je večina upravičencev dovolilnice podaljševala zadnji trenutek.

Digitalna dovolilnica – celovita rešitev

Leta 2017 so uporabniki kranjskih mestnih dovolilnic prvič lahko oddali vloge za podaljšanje veljavnosti različnih tipov dovolilnic, spremembo poljubnih podatkov na dovolilnici ali pregled stanja dovolilnice preko spletne aplikacije “Digitalne dovolilnice”. Postopek lahko posameznik preko spleta opravi v manj kot minuti. Nov sistem je izboljšal uporabniško izkušnjo tako za uporabnike kot zaposlene na mestni občini. 

Uporabniki pogosto potrebujejo dodatna dovoljenja za serviserje ali obiskovalce. Skupaj z digitalno dovolilnico prebivalci zato prejmejo tudi PIN kodo, ki omogoča določeno število vstopov. Na vstopni točki oseba z vnosom PIN kode dobi listek s črtno kodo, na katerem je zapisano do kdaj morajo zapustiti mestno središče, na katero dovolilnico je bil listek izdan in na katerem parkirnem mestu lahko uporabnik PIN kode parkira.

Sistem prihodnosti – ANPR (prepoznava registrskih številk)

Lastniki dovolilnic na vstopnih točkah lahko prehajajo z vozili, katerih registrske številke so navedene v njihovi digitalni dovolilnici. V prihodnosti bi stranke lahko vpisale svojo registrsko številko v bazo, sistem pa bi jim omogočil prost vstop. Stranke bi lahko vpisale določene registrske številke v uporabniški račun na spletu. Tam bi določile število vstopov v enem letu. Zaenkrat sistem ANPR v Kranju še ni uporabljen v praksi, vendar je zaradi preproste implementacije to le vprašanje časa.

Kako naprej?

Sistem upravljanja z mestnimi dovolilnicami je skupek naprednih rešitev na področju spletnih aplikacij, mobilnih aplikacij za preverjanje veljavnosti dovolilnic in pristopne kontrole, ki uporabnikom omogoča nemoteno uporabo dovolilnic. Uporabljene rešitve so plod lastne proizvodnje in razvoja, modularna zasnova pa omogoča enostavno nadgradnjo ter posodabljanje.

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.