Katalog rešitev za pametna mesta in skupnosti

Naše rešitve na področju vzpostavljanja Pametnih mest in skupnosti

EU že vrsto let podpira uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih in zelenih tehnologij.

Načrtovana je podpora prednostnim področjem, ki bodo gonilna sila naložb:

  • pametnejša Evropa (inovativno in pametno preoblikovanje gospodarskih in javnih storitev);
  • Evropa bližje državljanom (trajnostni razvoj mest);
  • zelena, nizkoogljična Evropa;
  • bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT).

 

V podjetju Palisada sistemi d. o. o. nudimo svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentacije za kandidiranje na razpisih v okviru načrtovanja, razvoja in implementacije digitalnih rešitev na področju pametnih mest in skupnosti.

Ponujene rešitve se navezujejo na področje pametne in trajnostne mobilnosti in turizma, kjer digitalna podpora pomeni hitro in učinkovito rešitev, ki pripomore h boljši kakovosti življenja.