Spletna aplikacija za spremljanje naprav v sistemu

Nadzorni center je spletna aplikacija za spremljanje in nadzor naprav v sistemu.

Združljiva je z vsemi brskalniki in napravami ter deluje tudi na tablicah in pametnih telefonih. Aplikacija v vsakem trenutku omogoča spremljanje ažurnega stanja posamezne naprave in dogodkov na parkirišču, kar omogoča sprotno obveščanje udeležencev v prometu in izdelavo analiz, statistik ter sprotno obveščanje udeležencev v prometu .

Tehnologija v oblaku zagotavlja varno shranjevanje vseh podatkov parkirnega sistema.

SEZNAM MODULOV SPLETNE APLIKACIJE

OSNOVNI MODUL SPLETNE APLIKACIJE

ODDALJENO UPRAVLJANJE NAPRAV
Upravljalec sistema ima pregled nad trenutnim statusom in položajem zapornic, ter
možnost oddaljenega krmiljenja preko spletne aplikacije:
 

enkratni dvig zapornice dokler vozilo ne prevozi varovalne zanke / fotocelice;

stalni dvig zapornice dokler je ne spusti z gumbom »Spust«.

 
Pod zgodovino se beležijo vsi dogodki oddaljenega krmiljenja (dvig, spust, stalni dvig), ki so vezani na upravljalca.

 
Za vsak dvig lahko npr. receprtor zabeleži opombo:
 
DODAJANJE IN UREJANJE UPORABNIKOV
 
Prilagodljiv uporabniški vmesnik za dodajanje uporabnikov.
 
 

Različni digitalni ključi za odpiranje fizičnih ovir:

 
 
Dodeljevanje razkičnih omejitev pristopa vsakemu uporabniku parkirnega sistema:
 
 
Aplikacija Nadzorni center omogoča urejanje, izbris in iskanje uporabnikov po različnih parametrih in preverjanje informacij ali je vozilo posameznega uporabnika prisotno na parkirišču.
 
PREGLED DOGODKOV
Aplikacija upravljalcu sistema v vsakem trenutku omogoča spremljanje stanja posamezne naprave in dogodkov na parkirišču.
 

Možnost uporabe različnih filtrov pri pregledu dogodkov na parkirišču, upravljalcu sistema olajša iskanje po seznamu dogodkov.

Enostavno dodajanje in urejanje uporabnikov parkirišča iz seznama dogodkov:

Dodajanje uporabnika (v primeru, da uporabnik dlje časa ostane na parkirišču, v hotelu ali v kampu)

 
Urejanje obstoječega uporabnika (na primer: uporabniku je pretekla storitev) 
IZVOZ PODATKOV
Spletna aplikacija omogoča izvoz vseh zabeleženih podatkov, z možnostjo filtriranja različnih parametrov (datumsko, urno, naprava, tip dogodka,…) v Excel zapisu

DODATNI MODULI SPLETNE APLIKACIJE

DOSTOPI ZA UPRAVLJALCE Z OMEJENIMI PRAVICAMI

Modul z omejenimi pravicami je namenjen predvsem za podjetja, hotele in parkirne hiše, ki imajo večje število upravljalcev parkirnega sistema ali ločeno parkirišče po podjetjih.

Primer dostopov po nivojih:

UPRAVLJANJE OPERATERJEV
Z modulom lahko sami dodajanje in brišete uporabnike z različnimi nivoji.
MODUL VALIDACIJE

Modul je namenjen predvsem za plačljive parkirne sistem in sisteme z visokim nadzorom prehodov. Uporabniki parkirišča imajo nato možnost vstopiti / zapustiti parkirišče le po validaciji. 

VALIDATOR ČRTNE / QR KODE

Sistem omogoča validacijo listkov preko spletne aplikacije kot tudi preko mobilne aplikacije s skeniranjem črtne ali QR kode. Validacija omogoča izpis cene,
trajanje parkiranja in čas validacije.

 

Validiranje listka preko spletne aplikacije:

Validiranje listka preko mobilne aplikacije in skeniranja kode preko telefona:

VALIDATOR REGISTRSKIH ŠTEVILK

Sistem omogoča validacijo registrskih številk preko spletne aplikacije z vpisom želene tablice gosta.

Seznam potrjenih registrskih tablic omogoča vpogled še v sledeče parametre:

Sistem omogoča enostavno validiranje uporabnikov parkirišča iz seznama dogodkov:

INTEGRACIJA Z RAZLIČNIMI REZERVACIJSKIMI SISTEMI

Spletna aplikacija je povezljiva tudi z različnimi rezervacijskimi sistemi, kot so ROS, Fidelity, Hotelinco, Laserline,…

Možnost prenosa podatkov gosta iz rezervacijskega sistema v spletno aplikacijo:

V kolikor ima objekt večje število vstopnih točk, je možno gostom omejiti dovoljenje do želenih prehodov, ki so vezani na njihovo nastanitev.

ZASEDENOST PARKIRIŠČA

Možnost spremljanja podatkov o zasedenosti parkirišča in posredovanje podatkov v druge sisteme preko API vmesnika.

ZASEDENOST PARKIRIŠČA ZA PODJETJA IN STANOVANJSKE ENOTE

Vmesnik omogoča pregled zasedenosti dela parkirišča, ki pripada posameznemu podjetju.

Število parkirnih mest, ki pripadajo posameznemu podjetju lahko ureja administrator sistema, vsako posamezno podjetje pa lahko samostojno dodaja poljubno število uporabnikov.

V primeru polne zasedenosti parkirišča, ki pripada posameznemu podjetju, sistem zaposlenih tega podjetja ne spusti več na parkirišče v kolikor je omejitev vključena.

ČASOVNICA

Modul omogoča avtomatsko krmiljene zapornic / potopnih stebričkov, ki se izvaja dnevno, tedensko med določenimi urami ali datumsko.

USMERJEVALNE TABLE IN SEMAFORJI

Usmerjevalne table lahko upravljamo ročno ali avtomatsko glede na zasedenost parkirišča.

Napise in stanja na tablah lahko spreminjamo oddaljeno.

NAJAVA OBISKA ALI DOSTAVE

Modul Najava je namenjen enkratnim prihodom najavljenih vozil ali za uporabo v logistiki.

Sistem omogoča spletno dodajanje najav s strani različnih uporabnikov in podjetij, ki uporabljajo enotno aplikacijo.

PODROČJA UPORABE

Pristopna kontrola poslovnih objektov

Spletna najava obiskovalcev je integralni del sodobne pristopne kontrole poslovnih stavb zlasti v primerih, kjer ima poslovne prostore v lasti ali najemu veliko število podjetij.

Avtomatizacija vodenja poslovne logistike v podjetjih

Digitalizacija vhodne in izhodne logistike (najava prihodov in odhodov, vodenje pretovornih manipulacij). Upravljalec sistema ima na voljo tudi pregled trenutnega stanja vozil v skladišču ali na parkirišču.

Digitalna najava poslovnih obiskovalcev ali strank z možnostjo rezervacije parkirnega mesta:

00:00
00:00

Kako deluje sistem?