Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Digitalne mestne dovolilnice

Distanca nas plaši. Dandanes pa je distanca naš najboljši zaveznik in količina prostora postaja kvaliteta prostora. Digitalizacija mestnih dovolilnic tako predstavlja rešitev, ki uporablja digitalne tehnologije za učinkovitejše, varnejše in bolj aktivno sodelovanje mest z občani. Izboljšuje kakovost mestnih storitev ter zmanjšuje stroške.

Rešitev omogoča funkcionalnost digitalnega upravljanja z mestnimi dovolilnicami od zaprosila, odobritve in uporabe pri vstopu v mestno jedro, kot tudi integracijo sistemov plačevanja storitev, vpeljave mestne kartice in mnogih drugih.

Preobrazba mesta po meri ljudi

Digitalne tehnologije ne obstajajo v vakuumu. Imajo ogromen potencial za pozitivne spremembe in odpravo obstoječih pomanjkljivosti.

Slovenija ima  zaradi svoje majhnosti konkurenčno prednost pri uvajanju digitalizacije. Lahko se hitro odziva in stimulira digitalno preobrazbo tako na centralni kot lokalni ravni. Občine pa so ključni udeleženci v digitalni preobrazbi. Revitalizacija mestnih jeder v praksi tako pomeni nove peš cone ob sočasni ureditvi parkirišč in prevoznih poti. Novim prometnim ureditvam, ki motorni promet umikajo iz javnega prostora, morajo slediti  tudi spremembe prometnih navad prebivalcev mest.

Področja uporabe in kontrola pristopa

Spletna aplikacija »Digitalne mestne dovolilnice« predstavlja dodaten korak proti meščanu z vzpostavitvijo informacijsko-storitvene platforme za izdajo mestnih dovolilnic oziroma parkirnih abonmajev.

Digitalna dovolilnica je namenjena pristopanju v fizično zaprta mestna jedra, parkiranju abonentov na parkiriščih z zapornicami in uporabo v modrih ali belih conah. Za vstop na posamezno področje se uporabi najbolj primerna pristopna kontrola.

 

Glavne prednosti spletne aplikacije:

 

 • Izdaja in podaljševanje dovolilnic preko spleta;
 • avtomatsko obveščanje uporabnikov preko e-pošte ali SMS-ov o veljavnosti dovolilnice, spremembah, zaporah cest in podobno;
 • prihranek časa na uporabniški in administrativni strani;
 • različne možnosti načina plačila;
 • enostavnost uporabe za stranke in administratorja;
 • boljša sledljivost vlog in dokumentov;
 • brezpapirno poslovanje;
 • enostavno upravljanje preko spletne aplikacije v oblaku;
 • prilagodljivost sistema zahtevam posamezne stranke;
 • modularnost sistema omogoča enostavne nadgradnje;
 • povezljivost z zunanjimi aplikacijami.

Ključne funkcionalnosti sistema:

 

 • Digitalizacija oddaje vlog (z zahtevanimi dokazili) in izdaje dovoljenj;
 • pregled in urejanje vlog, dovolilnic in uporabnikov;
 • integracija različnih tipov dovolilnic (parkiranje, dostava) za uporabo na različnih parkirnih conah;
 • pregled terjatev in plačil ter avtomatsko zapiranje računov;
 • povezava in nadgradnja pristopne kontrole;
 • zagotavljanje ustrezne sledljivosti upravljalcev podatkov glede obdelave osebnih podatkov;
 • možnost različnih izvozov za potrebe analitike uporabe dovolilnic;
 • mehanizmi za preprečevanje zlorab uporabe dovolilnic;
 • povezava sistema na nadzorni center;
 • možnost povezljivosti z redarsko aplikacijo.

Osnovni gradniki sistema so:

 

 • spletna aplikacija za oddajo vlog in izdajo dovolilnic,
 • strojna oprema za potrebe pristopne kontrole,
 • Nadzorni center z možnostjo povezave v redarsko aplikacijo.

Pospešek razvoja je povezan tudi s financiranjem, kar je pogoj za bolj dinamičen razvoj mest.

V podjetju Palisada sistemi d. o. o. nudimo svetovanje in pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije za kandidiranje na razpisih v okviru analize, načrtovanja, razvoja in implementacije pametnih in zelenih rešitev na področju storitev digitalizacije mobilnosti in urejanja mirujočega prometa  (usmerjanje, pregled nad zasedenostjo in plačilo na javnih ter zasebnih parkiriščih).

Delujoča in aplikabilna primera uporabe digitalnih mestnih dovolilnic: Občina Bled in Mestna občina Kranj. Več tudi v prispevku: Digitalna dovolilnica za vstop v staro mestno jedro Kranja

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin