Parkirni sistemi Terme Dobrna

Terme Dobrna so eno najstarejših zdravilišč z dolgoletno tradicijo. Termalni vrelec in milo podnebje sta pripomogla k uveljavitvi Term Dobrna, lastniki pa so z naložbo v sodoben sistem pristopne kontrole na parkirne površine obiskovalcem omogočili še dodatno udobje.

Storitev parkiranja je za hotelske goste Term Dobrna v celoti brezplačna. Gostje, ki bivajo v hotelu, na recepciji predložijo račun storitve ali zdravstveni kartonček za potrditev parkirnega listka. Za obiskovalce ambulant in bazenov ter savn velja 3-urni brezplačni parkirni režim, kar večini obiskovalcev zadostuje. Vsaka nadaljna ura parkiranja je plačljiva.

Sistem za prepoznavo registrskih tablic samodejno prebere registrsko številko vozila med vožnjo ob vstopu na parkirišče

Prepoznava registrskih tablic deluje na podlagi OCR tehnologije, ki pretvori slikovne informacije iz kamere v znakovne zapise, kar omogoča nadaljnjo obdelavo podatkov v bazah.

Registrske številke vozil se zajemajo preko LPR kamer, ki niso občutljive na vremenske razmere in zagotavljajo natančno prepoznavo registrskih tablic tako podnevi kot ponoči. Rešitev zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti prepoznave tudi v primerih umazanih, zbledelih ali poškodovanih tablic.

LPR kamere povečujejo propustnost vozil na vstopu na parkirišče zaradi višje hitrosti obdelave in zagotavljajo kontrolo dostopa na osnovi dovoljenih registrskih tablic. Tovrstne kamere podpirajo tudi analizo atributov vozila kot na primer znamko vozila, model, barvo itd.

Gostje vstopajo na parkirišče preko kombinacije parkirnega listka in registrske številke vozila.

Obiskovalci na Parkirišče Vita vstopajo preko dveh vstopnih točk. Posamezen vhod je opremljen z vhodnim terminalom z zapornico in LPR kamero, tiskalnikom listkov, ekranom ter domofonom. Prvi vhodni terminal ima LPR kamero nameščeno v kapi terminala, na drugem vstopu pa je LPR kamera integrirana v zapornico.

Ob vstopu na parkirišče parkirni sistem avtomatsko prebere registrsko številko vozila hkrati pa obiskovalec na vstopnem terminalu s pritiskom na gub natisne parkirni listek. Na parkirnem listku se izpiše registrska številka vozila, datum in čas prihoda ter obvestilo o tri-urnem brezplačnem parkiranju za obiskovalce bazenov in savn. Obiskovalci zdraviliškega kompleksa prve tri ure lahko parkiranjo brezplačno, vsaka nadaljna ura parkiranja je plačljiva.

V kolikor obiskovalci zapustijo parkirišče znotraj tri-urnega obdobja, sistem avtomatsko odpre zapornico, ko prebre registrsko številko vozila. V tem primeru obiskovalcem ni potrebno validirati listka preden zapustijo parkirišče.

V primerih, ko se obiskovalci zadržijo na parkirišču več kot 3 ure, plačajo parkirnino ob izhodu s parkirišča negotovinsko na POS terminalu. Gotovinsko plačilo je mogoče na recepciji hotela Vita ob predložitvi vstopnega parkirnega listka. Za izstop s parkirišča je strankam na voljo 15 minut.

Obiskovalci in zaposleni lahko parkirajo na parkiriščih: Vita, Službeni vhod Vita, Vhod Recepcija Vita, Spa Suite Dobrna.

terme-dobrna-1
ANPR/LPR kamera v kapi terminala

Kategorije uporabnikov parkirišč:

  • hotelski gostje: hotelskim gostom je na voljo brezplačna uporaba parkirišč za čas nastanitve;
  • zunanji obiskovalci term: zunanjim gostom (uporabniki bazenov, savn in ambulant) je omogočeno 3- urno brezplačno obdobje parkiranja, nad 3h je parkiranje plačljivo;
  • zaposleni.

Integracija s prodajno rezervacijskim sistemom ROS omogoča visoko stopnjo avtomatizacije, standardizacijo in večji nadzor

Za goste hotela je parkirišče brezplačno  za celotno obdobje bivanja. Na recepciji hotela receptor preko booking sistema ROS v zavihku sobe vpiše gosta, sistem nato avtomatično v Nadzornem centru zabeleži hotelskim gostom brezplačno parkiranje za čas nastanitve.

Nadzorni center povezuje vse rešitve.

Vsi sistemi iz vseh parkirišč so povezani v Nadzornem centru, kjer upravljalec na prilagojenem uporabniškem vmesniku upravlja vse sisteme. Z nadgradnjo pristopne kontrole je celotno območje Term Dobrna bolje zaščiteno. Uporaba LPR kamer zagotavlja višjo varnost vozil gostov in obiskovalcev na parkiriščih in popoln nadzor upravljalca nad vstopom vozil v območje.

Vse rešitve omogočajo naknadno nadgradnjo. Redno letno vzdrževanje parkirni sistemov pa pripomore h daljši življenski dobi nameščenih naprav.

Investitor: Terme Dobrna d.d

Projekt: Posodobitev parkirnih sistemov

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.