Usmerjanje prometa

Pametne rešitve za upravljanje parkirišč in mobilnosti

Usmerjevalne table in lamele so namenjene posredovanju informacij o trenutni zasedenosti parkirišč in garažnih hiš uporabnikom in upravljalcem parkirišč. Preko nadzornega centra so povezane na različne sisteme za štetje zasedenosti odprtih in zaprtih parkirišč.

Sodobne smernice so usmerjene predvsem v spreminjajočo se prometno signalizacijo. LED prikazovalniki s spreminjajočo se vsebino voznike opozarjajo in informirajo v realnem času, s čimer se dosežeta večja prometna varnost in pretočnost prometa, zlasti ob izrednih dogodkih.

S pomočjo LED prikazovalnikov in semaforjev se na usmerjevalnih tablah izpisujejo različni simboli za usmerjanje prometa in statusa zasedenosti.

Vse naprave in sistemi so povezani s centralnim nadzornim centrom, do katerega uporabniki dostopajo preko spletne aplikacije, ki je prilagojena za delovanje na namiznih in tabličnih računalnikih ter pametnih telefonih. S pomočjo mobilne aplikacije je možno upravljanje in ročno spreminjanje posameznih nastavljivih parametrov.

Pomembno vlogo v sodobni prometni infrastrukturi imajo predvsem senzorski in videonadzorni sistemi, saj je zajemanje in pravilna interpretacija različnih podatkov o stanju v parkirnih in prometnih sistemih ključna za učinkovite rešitve.

Podatke o trenutni zasedenosti parkirišč je možno pošiljati in prikazovati na poljubnih spletnih straneh.

 

 • Obveščanje uporabnikov parkirišč in parkirnih hiš o prostih parkirnih mestih
 • Naročniku prilagojene tehnične rešitve za optimizacijo parkirnega sistema
 • LED alfanumerični izpisi
 • LED piktogrami
 • Enostavno upravljanje preko spletne aplikacije v oblaku
 • Možnost napajanja iz javne razsvetljave

Napajalna napetost230 V AC, 50-60 Hz
Izhodido 10
Vhodido 10
Komunikacija z NCGPRS / Ethernet

Za štetje zasedenosti prostih parkirnih mest uporabljamo več različnih rešitev:

 • zaznava prostih parkirnih mest z IP kamero,
 • štetje z induktivnimi detektorji kovin na vstopih v parkirišče,
 • štetje vozil z zapornicami na parkirnem sistemu,
 • izračun zasedenosti s parkirnim avtomatom na podlagi plačanih parkirnin za določeno časovno obdobje.

 

 • Obveščanje uporabnikov parkirišč in parkirnih hiš o prostih parkirnih mestih
 • Naročniku prilagojene tehnične rešitve za optimizacijo parkirnega sistema
 • LED alfanumerični izpisi
 • LED piktogrami
 • Enostavno upravljanje preko spletne aplikacije v oblaku
 • Možnost napajanja iz javne razsvetljave

Napajalna napetost230 V AC, 50-60 Hz
Izhodido 10
Vhodido 10
Komunikacija z NCGPRS / Ethernet

Povezovanje produkta v sistem