Usmerjanje prometa

Pametne rešitve za upravljanje parkirišč in mobilnosti

Usmerjevalne table in lamele so namenjene posredovanju informacij o trenutni zasedenosti parkirišč in garažnih hiš uporabnikom in upravljalcem parkirišč. Preko nadzornega centra so povezane na različne sisteme za štetje zasedenosti odprtih in zaprtih parkirišč.

Sodobne smernice so usmerjene predvsem v spreminjajočo se prometno signalizacijo. LED prikazovalniki s spreminjajočo se vsebino voznike opozarjajo in informirajo v realnem času, s čimer se dosežeta večja prometna varnost in pretočnost prometa, zlasti ob izrednih dogodkih.

S pomočjo LED prikazovalnikov in semaforjev se na usmerjevalnih tablah izpisujejo različni simboli za usmerjanje prometa in statusa zasedenosti.

Vse naprave in sistemi so povezani s centralnim nadzornim centrom, do katerega uporabniki dostopajo preko spletne aplikacije, ki je prilagojena za delovanje na namiznih in tabličnih računalnikih ter pametnih telefonih. S pomočjo mobilne aplikacije je možno upravljanje in ročno spreminjanje posameznih nastavljivih parametrov.

Pomembno vlogo v sodobni prometni infrastrukturi imajo predvsem senzorski in videonadzorni sistemi, saj je zajemanje in pravilna interpretacija različnih podatkov o stanju v parkirnih in prometnih sistemih ključna za učinkovite rešitve.

Podatke o trenutni zasedenosti parkirišč je možno pošiljati in prikazovati na poljubnih spletnih straneh.

usmerjanje-prometa-1

Za štetje zasedenosti prostih parkirnih mest uporabljamo več različnih rešitev:

  • zaznava prostih parkirnih mest z IP kamero,
  • štetje z induktivnimi detektorji kovin na vstopih v parkirišče,
  • štetje vozil z zapornicami na parkirnem sistemu,
  • izračun zasedenosti s parkirnim avtomatom na podlagi plačanih parkirnin za določeno časovno obdobje.
Parkirna-mesta-blur_1
zasedenost-parkirnih-mest
zasedenost-parkirnih-mest-analitika
  • Obveščanje uporabnikov parkirišč in parkirnih hiš o prostih parkirnih mestih
  • Naročniku prilagojene tehnične rešitve za optimizacijo parkirnega sistema
  • LED alfanumerični izpisi
  • LED piktogrami
  • Enostavno upravljanje preko spletne aplikacije v oblaku
  • Možnost napajanja iz javne razsvetljave
Napajalna napetost230 V AC, 50-60 Hz
Izhodido 10
Vhodido 10
Komunikacija z NCGPRS / Ethernet

Promet

Več produktov iz kategorije

Vzajemno do prave rešitve.