PZA Divača

S porastom števila gostov na območju občine Divača se je porodila ideja o izgradnji postajališča za avtodome, z namenom povečanja prenočitvenih kapacitet in nudenja kakovostne oskrbe popotnikom z avtodomi. Novo postajališče za avtodome sprejme do 8 vozil. PZA se nahaja na ugodni lokaciji, v bližini naravnih znamenitosti. Do Škocjanskih jam je le nekaj kilometrov.

Razvoj turistično-prometne infrastrukture

Investicijski projekt je skladen z regionalnimi in nacionalnimi strateškimi razvojnimi cilji, strategijami in programi ter uresničuje javni interes tako na občinski kot evropski ravni. Z razvojem turistične infrastrukture se tako vzpostavljajo tudi pogoji za bivanje in delo na podeželju.

PZA_Divaca_23
PZA Divača

Pred vstopom na postajališče za avtodome je izvedeno ločeno začasno ustavljališče, ki se preko uvoza nadaljuje na varovani del PZA. Oskrbovalna mesta za avtodome Divača so opremljena z vsemi priključki za namestitev avtodomov.  Uporabnikom je na voljo tudi območje za oddih z informacijsko tablo.

Skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost, spada objekt postajališče za avtodome med manj zahtevne objekte.

Oprema postajališča za avtodome v Divači

Avtodomi na postajališče vstopajo preko vhodnega terminala z zapornico, na katerem sta nameščena tudi POS terminal in čitalnik črtne kode.

Plačilo storitve parkiranja in uporabe PZA terminalov se izvede negotovinsko preko POS terminala na vstopu. Po plačilu gost prejme račun in vavčer s črtno kodo, ki omogoča ponovno prehajanje vstopne točke znotraj zakupljenega čas nastanitve na postajališču.

PZA_Divaca_05
Vstopni terminal omogoča negotovinsko plačevanje storitev.

Na postajališču za avtodome v Divači je vgrajena PZA oprema za 8 parkirnih mest za avtodome in sicer: terminal za elektriko 4+4 in terminal za pitno vodo ter terminal za izpust fekalij s samočistilno rešetko za odstranjevanje sive vode. Sanitarije so priključene na javno fekalno kanalizacijo, prostor za praznjenje avtodomov pa na nepretočno greznico.

PZA_Divaca_09
PZA Divača

Poleg zapornice so vgrajena krilna vrata na katerih je nameščen čitalnik črtnih kod za enostavo prehajanje postajališča. Ob izstopu avtodoma s postajališča pa se zapornica odpre samodejno.

Redno vzdrževanje nameščene opreme pripomore h daljši življenski dobi postajališča.

Investicijski projekt: Ureditev postajališča za avtodome (PZA)

Investicijski namen: Razvoj turistično-prometne infrastrukture

Investitor in upravljavec: Občina Divača  

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.