PZA Vrbje

Žalec ponuja veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa: pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, ribolov, tematske in sprehajalne poti. Gostom je na voljo tudi prenovljeno postajališče za avtodome Vrbje. Investicija je sledila cilju prispevati k hitrejšemu razvoju turizma na regionalni ravni.

Enotno ohišje PZA terminalov iz brušenega nerjavnega jekla zagotavlja sodoben dizajn

PZA terminal za pitno vodo

Terminal za pitno vodo poleg visokokakovostnega dizajna nudi tudi zaščito pred vremenskimi vplivi in vandalizmom.  Beckmannov terminal prepriča s preprostim upravljanjem in zanesljivostjo, ki uporabnikom tudi pozimi zagotavlja preverjen način ogrevanja cevovoda. Kalibriran merilnik, integriran higienski sistem splakovanja in uporaba skladnih komponent ter varnostnih nastavkov zagotavljajo delovanje v skladu s standardi.

Po plačilu se na zaslonu izpiše število razpoložljivih litrov. Dovod vode uporabnik aktivira s pritiskom na gumb za zagon pod zaslonom.

PZA terminal za elektriko

LED diode, obarvane zeleno ali rdeče, prikazujejo ali je vtičnica zasedena ali prosta. Po izbiri proste vtičnice in plačilu se sprosti ustrezna količina kWh električne energije. Preostala nekoriščena količina kWh se izpisuje na velikem matričnem zaslonu.

Poleg visokokakovostne zasnove terminal za elektriko prepriča z zanesljivostjo in jasnim uporabniškim vodenjem.  Kalibrirani merilniki in varovalka za vsako vtičnico ter varovalka za dovod elektrike, zagotavljajo delovanje v skladu s standardi. Upravljavec lahko nastavi tarife in količine energije ter odčita števce neposredno na terminalu. Možno je namestiti štiri vtičnice na glavnem, nadrejenem terminalu in štiri vtičnice na podrejenm terminalu iz nerjavnega jekla.

vrbje-1
PZA Vrbje

Terminal za izpust fekalij z avtomatskim splakovalnim sistemom

Terminal omogoča ergonomsko in higiensko praznjenje straniščnih kaset. Po odprtju pokrova se aktivira časovni zamik za splakovanje. Ko je kaseta grobo izpraznjena, uporabnik s pritiskom na nožno stikalo aktivira vodo za izpiranje in čiščenje kasete. Po končanem čiščenju kasete je loputo potrebno zapreti, da preprečimo širjenje neprijetnih vonjav. Uporaba varnostne armature za zaščito pitne vode po DIN EN 1717 zagotavlja delovanje v skladu s standardi.

Za odstranjevanje sive vode in fekalij ponujamo talne rešetke različnih dimenzij. Okoli talne rešetke je nameščen induktivni detektor za avtomatično proženje splakovalnika, ki se aktivira takoj, ko avtodom zapusti mesto z rešetko. Splakovalnik je mogoče upravljati tudi ročno preko tipke na terminalu za odpadno vodo.

Plačilo parkirnine vključuje tudi koriščenje fiksne količine elektrike in vode. Uporabniki imajo na voljo možnost dodatnega zakupa elektrike in vode.

Postajališče za avtodome Vrbje ima na voljo 18 parkirnih mest. Vstop in izstop na parkirišče poteka preko ene zapornice. Plačilo parkirnine in uporabe terminalov se izvede na avtomatski plačilni blagajni preko POS termninala. Parkirni avtomat natisne tudi ločen listek za popuste. V tem primeru se gost lahko sam odloči s pritiskom na tipko, ali ga želi natisniti ali ne.

Terminali se aktivirajo preko univezalne črtne kode, ki je natisnjena na parkirnem listku in omogoča koriščenje določene količine vode in elektrike. Z univerzalno kodo se lahko vsakič naloži 3kWh elektrike in 100 l vode.

Cena uporabe parkirišča za avtodome vključuje “camper stop” za 24 ur in 3 kWh električne energije ter 100 l vode.  Dokupiti je mogoče 100 l vode ali/in 3 kWh elektrike.

Naročnik: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Projekt: Posodobitev postajališča za avtodome Vrbje

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.