Umirjanje prometa v dolini Završnice

Dolina Završnice je priljubljeno izhodišče pohodnikov in kolesarjev. V bližini se nahajajo znane planinske postojanke: Valvasorjev dom, Prešernova koča in Dom pri izviru Završnice. Neokrnjena narava in enostavna dostopnost doline prispevata k visokemu obisku, ki pa preobremenjuje ceste z individualnim prometom.

Ukrepi za spodbujanje bolj trajnostno naravnanega dostopanja do naravnega okolja pod Stolom

Pred izvedbo ukrepov je bila v občini Žirovnica oblikovana delovna skupina za izmenjavo in uskladitev mnenj in izzivov vseh deležnikov ter določitev prioritet za prihodne izboljšave parkirne politike na območju doline Završnice. Prometni režim, ki je bil v veljavi in je omogočal prost dostop z vozili proti Valvasorju in Zelenici, je zaradi velikega obiska povzročal škodo naravi, kot tudi težave domačinom ter obiskovalcem.

S sprejetjem novega prometnega režima je Občina Žirovnica uvedla parkirnino na urejenih parkiriščih v dolini Završnice, in sicer na obstoječem parkirišču pri jezeru, na makadamskem parkirišču in na novem parkirišču ob pašniku. Skupno je na voljo osemdeset parkirnih mest.

Na parkirišču pri jezeru je bil nameščen parkirni avtomat, ki omogoča gotovinsko in brezgotovinsko plačilo. Obiskovalci pa lahko izbirajo med več storitvami:
• parkiranje na parkirišču za osebna vozila, avtodome in avtobuse in
• nakup dnevnih dovolilnic za prehod zapornic proti Valvasorjevemu domu ali proti Zelenici.

Dostopnost z avtomobilom do frekventnih in občutljivih lokacij je zmanjšana z uvedbo reguliranja dostopa, s čimer se spodbuja uporaba trajnostnih potovalnih načinov.

Zavrsnica20
Umirjanje prometa v dolini Završnice

Za uporabo parkirnih površin in gozdnih cest v dolini Završnice so na voljo tudi sezonske dovolilnice. Na parkomatu in obeh terminalih, ki sta nameščena na začetku cest, ki vodita proti Valvasorju oziroma proti Zelenici so čitalci brezkontaktnih kartic, ki imetnikom sezonskih dovolilnic v obliki kartic omogočajo enostavno prehajanje zapornic.

Parkiranje z dovolilnico je dovoljeno na območju navedenem na dovolilnici in v obdobju za katerega je dovolilnica izdana. Za sezonsko dovolilnico zaprosi pravna ali fizična oseba na podlagi vloge, ki jo prejme na ZTK Žirovnica. Dovolilnice so neprenosljive.

Odškodnina za uporabo gozdnih cest v smeri Valvasorja in Zelenice

Nadomestilo za uporabo ceste znaša deset evrov. Lastniki nepremičnin, lastniki in najemniki planinskih koč ter agrarne skupnosti za uporabo gozdne ceste prejmejo brezplačne sezonske dovolilnice, pri čemer plačajo le izdelavo in izdajo dovolilnice. Upravičencem, kot so izvajalci del v gozdovih, intervencijske službe in inšpekcijske službe so dovolilnice izdali po uradni dolžnosti.

Žirovniški občani imajo možnost nakupa sezonske dovolilnice za parkiranje, ki stane 20 evrov in sezonske dovolilnice za uporabo gozdnih cest po ceni 25 evrov. Neobčani pa lahko kupijo le sezonsko dovolilnico za parkiranje, ki stane 50 evrov.
Vloga za izdajo sezonskih dovolilnic je na voljo spletni strani Občine Žirovnica, upravičenci pa sezonske dovolilnice v obliki kartic lahko prevzamejo na Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica.

Ukrepi s cenovno politiko spodbujajo uporabo parkirnih kapacitet na začetku doline

Gozdne ceste so bile prekomerno obremenjene predvsem zaradi turizma.  Z uvedbo odškodnine se predvideva omejitev prometa, kar bo prispevalo k varovanju gozda in naravnega okolja. Sredstva iz naslova pristojbine za uporabo gozdnih cest v smeri Valvasorja in Zelenice bodo skladno z zakonom o gozdovih namenili za vzdrževanje gozdnih cest.

Zavrsnica11

Nadzor plačanih parkirnin na območjih plačljivega parkiranja učinkovito izvaja občinska redarska služba.

Informacije glede cene parkiranja so uporabnikom dostopne tudi preko spleta.

Navodila Občine Žirovnica imetnikom parkirnih kartic so dostopna na povezavi. Število parkirnih dovolilnic je omejeno na dovolilnico na gospodinstvo. Prihodki iz naslova parkirnin so namenjeni projektom trajnostne mobilnosti na območju doline Završnice.

Parkirna politika je dinamičen proces

Upravljanje parkiranja je pogosto spregledana priložnost. Vseeno se parkirna politika čedalje pogosteje uveljavlja kot pomembno orodje občin, ki so se zavezale k zmanjševanju motoriziranega prometa.

Na osnovi monitoringa prometa bodo tako v prihodnjih letih ugotovili ali je ukrep, ki ga večina podpira, zmanjšal prometno obremenitev doline. Po potrebi bodo število prehodov avtomobilov prek zapornic dodatno omejili.

Izvedeni ukrepi v dolini Završnice spodbujajo trajnoste potovalne navade in urejajo mirujoč promet.

Investitor: Občina Žirovnica

Cilj: umiritev prometa v dolini Završnice

Upravljavec: ZTK Žirovnica

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.