Pametno upravljanje parkirišč in mobilnosti

Napredek tehnologij pri zaznavanju objektov s kamero nas je pripeljal do razvoja lastne programske opreme s katero lahko zaznavamo različne aktivnosti na parkiriščih in ulicah.  Zajemanje in pravilna interpretacija različnih podatkov o stanju v parkirnih in prometnih sistemih sta ključna dejavnika za učinkovito upravljanje sodobne prometne infrastrukture.

S pomočjo pametnih nadzornih sistemov lahko bistveno izboljšamo uporabo obstoječe infrastrukture, voznikom pa skrajšamo čas potovanja in iskanja prostega parkirnega mesta. Trudimo se za izvedbo enostavnih in stroškovno učinkovitih rešitev, ki temeljijo na modularnem pristopu in omogočajo spremembe ter nadgradnje sistemov.

Naj povzamemo

 • Parkirni sistemi so namenjeni kontroli in plačevanju parkirnine na zaprtih parkiriščih in v parkirnih hišah.
 • Parkirni avtomati so glavni člen odprtih parkirišč in omogočajo enostavno monetizacijo.
 • Potopni stebri in zapornice so del strategij omejevanja dostopa z vozili.
 • LPR kamere  za prepoznavo registrskih tablic uporabnikom parkirišč omogočajo prehajanje brez uporabe ključev kot so parkirni listek, brezstične kartice ali daljinski oddajniki. Upravljalec ima popoln nadzor nad pravilno rabo posamezne lokacije.
 • Nadzorni center je spletna aplikacija v oblaku. Oddaljen dostop do spletne aplikacije za nadzor in upravljanje prometa prikazuje stanje naprav in obvešča upravljalca parkirišča o pomembnih dogodkih.
 • Štetje prometa in razvrstitev vozil v prometu s pomočjo inteligentne video analitike pripomore k izboljšanju varnosti in pretočnosti prometa.
 • Avtomatsko štetje vozil za analitiko prometnih konic in načrtovanje nadgradenj sistemov oziroma infrastrukture.
 • Zaznavanje prostih parkirnih mest na parkiriščih in ulicah se preko posebnih algoritmov odraža na usmerjevalnih tablah, ki prikazujejo razpoložljivost parkirnih mest.
 • LED obvestilne table obveščajo o stanju na cestah, usmerjajo voznike na prosta parkirišča in povečajo varnost v prometu.
 • Interaktivni prikazovalniki voznih redov na avtobusnih postajah omogočajo prikazovanje potniških informacij, ki se posodabljajo v realnem času na osnovi sledenja avtobusom.
 • Zaznavanje vozil na avtobusnih postajah povečuje pretočnost tako, da je mirujoče vozilo na avtobusni postaji po določenem času preko interaktivne table pozvano k umiku. V kolikor to ne stori, sistem avtomatično obvesti pristojne službe oziroma redarstvo.
 • Sistem za izdajo digitalnih mestnih dovolilnic je spletna aplikacija, ki omogoča omejevanje in nadzor prometa znotraj starih mestnih jeder, parkirišč z zapornicami ter modrih con. Postopek oddaje elektronske vloge za izdajo in podaljšanje mestne dovolilnice je za uporabnika zelo preprost.
 • Prometne študije in analize zagotavljajo strokovno planiranje različnih tipov prometnih rešitev za cestni, kolesarski, peš in mirujoči promet.

novice in referenčni projekti