Področja

PAMETNO UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ IN MOBILNOSTI

Tehnologija, ki jo uporabljamo zagotavlja zanesljive in prijazne rešitve za pametno upravljanje parkirišč in mobilnosti. Vse rešitve so podprte ali nadgrajene s spletnimi aplikacijami, ki omogočajo natančen pregled in analizo dogodkov ter vpogled v stanje naprav in parkirišč v trenutnem času.

Proces izvedbe

VSTOPNIČNI SISTEMI

Inovativne in v celoti strankam prilagojene rešitve omogočajo enostaven nakup vstopnic in vstop v naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti ter športno rekreacijske objekte.

Proces izvedbe

PAMETNI TURIZEM
PZA OPREMA

Nova paradigma v turizmu spreminja način, kako gostje sodelujejo s ponudniki turističnih storitev. Pametni turizem olajša dostop do turističnih produktov in storitev z uvedbo inovativnih in inteligentnih rešitev.  

Proces izvedbe

1

Projektiranje

Izmera in svetovanje
Priprava dokumentacije
Izris načrtov

2

Razvoj

Elektronika
Spletne aplikacije
Končni izdelki

3

Izvedba

Montaža
Integracije
Zagon sistema

4

Podpora

Servisne ekipe
Oddaljena podpora
Hiter odzivni čas

Produkti

Pametne rešitve za upravljanje parkirišč in mobilnosti.

Hiter in uporabniku prijazen vstop v varovana ali plačljiva območja.

Aplikacije v oblaku na področju prometa, analitike in pristopne kontrole.