Usmerjevalne table v Bohinju in na Bledu

Bohinj in Bled v času turistične sezone privabita množice domačih in tujih gostov. Večina obiskovalcev se pripelje z avtomobili ali avtobusi, kar v zadnjih letih povzroča prometne zastoje in pomanjkanje parkirišč. 

Preprosta strategija

Slepo iskanje prostih parkirnih mest na prometno obremenjenih lokacijah je po zadnjih raziskavah glavni krivec kar za 30 odstotkov prometnih zastojev. Posledično sta občini sprejeli strategijo, ki bo parkirišča premaknila z obrobij obeh jezer in izhodiščnih točk za izlete v gore.  Svoja vozila bodo obiskovalci v bodoče parkirali na bolj oddaljenih, t. i. “park and ride” (P+R) parkiriščih, od tam pa jih bo v bližino jezer pripeljal organiziran prevoz.

Usmerjevalne table

Za izvajanje sprejetih ukrepov, sta morali občini Bled in Bohinj vzpostaviti ustrezen način štetja prometa in zasedenosti parkirišč. Uvedli sta pametni sistem obveščanja in usmerjevalne table s spremenljivo vsebino na LED prikazovalnikih. Le-te so nameščene na vstopnih in prometno obremenjenih lokacijah v občinah. Na parkiriščih, kjer je možno štetje z detektorji vozil ali senzorji so vgrajene ustrezne naprave. Kjer to ni izvedljivo, zasedenost parkirišča izračunava algoritem, ki podatke o plačanih parkirninah in uporabah mestne kartice zajema iz parkirnih avtomatov.

V Bohinju se je v sezoni 2018 za parkiranje na P+R parkiriščih in prevoz z javnim prevozom do želenega cilja odločilo 30.000 uporabnikov. S tem se je občutno zmanjšala prometna obremenjenost ob jezeru. Spletna aplikacija omogoča prikaz zasedenosti parkirišč, kar olajša parkiranje uporabnikom. Na skrbniški strani pa upravitelju sistema posebna mobilna aplikacija omogoča preklapljanje med avtomatskim in ročnim krmiljenjem informacijskih tabel s spremenljivo vsebino (smerne puščice, besedilni izpisi, podatki o zasedenosti, semaforji). Tako lahko administrator v času prometnih konic prevzame nadzor nad tablami in jih po lastni presoji prilagaja trenutnim razmeram.

Prihodnost z manj gneče?

Občini sta z “park and ride” rešitvijo nekoliko razbremenili promet, kar bo obiskovalcem omogočilo kvalitetnejšo izkušnjo v občinah in poenostavili plačevanje parkirnine. Uporabniki lahko parkirnino plačajo z SMS sporočili in z aplikacijo.

V prihodnosti nadgradnja sistema omogoča tudi preizkus novih tehnologij za štetje in zaznavanje prometa. Te so sposobne prepoznavati tako registrske številke kot tudi razlikovati med prometom osebnih vozil, avtobusov, kombiniranih vozil, kolesarjev in pešcev.

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.