Postajališče za avtodome Sveta Trojica v Slovenskih goricah

V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah se močno trudijo za razmah turizma. Že v lanskem letu so pričeli z urejanjem okolice Trojiškega jezera. V preteklem tednu pa so otvorili Postajališče za avtodome Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Gradiško jezero postaja vse bolj priljubljeno za številne obiskovalce Svete Trojice, predvsem pa odlično okolje za sprehode in rekreacijo. Jezero je nastalo z zajezitvijo potoka Velka kot eno petih jezer v Pesniški dolini v drugi polovici 19. stoletja in obsega dobrih 45 ha. Jezero je drugi dom tudi številnim ribičem. Najbolj loven je ravno izliv potoka v jezero, kjer plavajo številni primerki soma, krapa, amurja, ščuke, smuča, ploščiča, androge in zelenike. Nad jezerom leži Trojiška cerkev do katere vodijo stopnice izpod jezera. Jeseni leta 1910 se je v kraj za pol leta preselil pisatelj Ivan Cankar in tu napisal Lepo Vido.

Oprema za postajališča za avtodome (PZA)

Namen investicije v postajališče za avtodome je bilo ustvariti nove vsebine na javnih površinah za potrebe turizma ob sočasnem varovanju naravnega okolja. Z izvedenim projektom so v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah ustvarili infrastrukturne pogoje za popotnikom prijazno destinacijo. Gre za postajališče, kjer se gostje lahko ustavijo za dalj časa in obiščejo znamenitosti kraja ter spoznajo lokalno ponudbo. Sočasno bodo potrebe uporabnikov postajališča za avtodome Sveta Trojica spodbudile lokalne ponudnike za aktiven razvoj ponudbe novih produktov in storitev.

Podjetje Palisada sistemi d. o. o. se je projektu pridružilo kot partner pri načrtovanju in izvedbi opreme za postajališča za avtodome (PZA). Na postajališču smo vgradili PZA- terminale, ki poskrbijo za zanesljivo oskrbo s pitno vodo in elektriko. Odvodnjavanje fekalij in sive vode pa smo speljali v obstoječi sistem odpadne kanalizacije.

Plačilo uporabe parkirišča in PZA- terminalov uporabniki izvedejo na avtomatski plačilni blagajni gotovinsko ali negotovinsko preko POS- terminala. Plačilo za koriščenje storitev se izvede v naprej. Prva ura parkiranja za osebna vozila je brezplačna. Trenutno je na avtomatski plačilni blagajni možno koristiti in poravnati naslednje storitve:

  • parkirnina za osebna vozila,
  • parkirnina za avtodome- vključuje možnost koriščenja PZA terminalov,
  • parkirnina za avtobuse,
  • zelena cona- storitev obsega dnevno parkiranje osebnega vozila in parcelo za šotor.

Pri ureditvi PZA so bile upoštevane naravovarstvene usmeritve in trajnostna izhodišča prostora, kar prispeva k varovanju okolja. Terminali na območju Trojiškega jezera omogočajo enostavno uporabo in možnost nadgradnje za nove storitve v prihodnje. Občina vidi potencial, da privabi tako tranzitne kot stacionarne goste in tako v prihodnosti načrtuje povečanje števila parkirnih mest za PZA.

Naložba v trajnostni turizem

Investicija v postajališče za avtodome je lep primer vlaganja v razvoj trajnostnega turizma. Z novim PZA bo občina izboljšala pogoje za kampiranje turistov z avtodomi in dodatno spodbudila razvoj rekreativno turistične ponudbe v kraju in širše. Projekt je skladen s strategijo lokalnega razvoja LAS OVTAR Slovenskih goric in je bil delno sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Nosilec projekta: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Izvajalec postajališča za avtodome in avtomatske plačilne blagajne: Palisada sistemi d. o. o.

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.