Prenova naše spletne strani

Podjetje dobro deluje, kadar uspemo jasno ločevati bistveno od nebistvenega in obenem razvijati bistveno. Odločitve in dejanja, ki jih načrtno in dosledno posvečamo bistvenemu, nazadnje prevladujejo kot poslovno gibalo podjetja.

Ponudbo smo razdelili v področja delovanja

Za bolj intuitivno izkušnjo uporabnika na naši spletni strani, smo dodali krajši predstavitveni video podjetja in ponudbo naših produktov in rešitev razdelili na tri ključna področja delovanja. Ta so sledeča:

Pametno upravljanje parkirišč in mobilnosti
Tehnologija, ki jo uporabljamo zagotavlja zanesljive in prijazne rešitve za pametno upravljanje parkirišč in mobilnosti. Vse rešitve so podprte ali nadgrajene s spletnimi aplikacijami, ki omogočajo natančen pregled in analizo dogodkov ter vpogled v stanje naprav in parkirišč v trenutnem času.

Vstopnični sistemi
Inovativne in v celoti strankam prilagojene rešitve omogočajo enostaven nakup vstopnic in vstop v naravne in kulturnozgodovinske znamenitosti ter športno rekreacijske objekte.

Pametni turizem
Nova paradigma v turizmu spreminja način, kako gostje sodelujejo s ponudniki turističnih storitev. Pametni turizem olajša dostop do turističnih produktov in storitev z uvedbo inovativnih in inteligentnih rešitev.

podrocja-1

Vrednote, ki nas vodijo

Izbrane vrednote izbirajo vsakdanjost. V podjetju se trudimo posvečati največ časa dejavnostim, ki odslikavajo naše temeljne vrednote. To pomeni, da delujemo skladno s svojimi prepričanji in jih spoštujemo. Zavedamo se namreč, da priložnost za napredek, odličnost in zanesljivost dandanes ne ponuja le tehnologija, temveč tudi sociologija. Družba. Mi. Jaz.

vrednote

Na posodobljeni strani O nas smo izpostavili vrednote, ki nas vodijo pri naših poslovnih usmeritvah in sodelovanju z našimi partnerji in naročniki.

Moč krepimo s partnerskimi podjetji

V našo mrežo partnerjev povezujemo domača in tuja podjetja s katerimi sodelujemo že vrsto let. Skupaj nadgrajujemo ideje, iščemo dobre poslovne priložnosti in izmenjujemo izkušnje.

partnerji

Inovativna naravnanost vseh sodelujočih partnerjev spodbuja dobro orientacijo k novim poslovnim načrtom.

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.