Zaznavanje prostih parkirnih mest z video analitiko

Napredek tehnologij pri OCR zaznavanju objektov s kamero nas je pripeljal do nadgranje programske opreme s katero lahko zaznavamo različne aktivnosti na parkiriščih in ulicah.

FUNKCIONALNOSTI

  • Zaznava prostih in zasedenih parkirnih mest.
  • Zaznava prostih parkirnih mest s točno lokacijo in posredovanje stanja zasedenosti parkirišča mobilnim parkirnim aplikacijam.
  • Zaznava napačno parkiranih vozil (izven parkirnih mest ali na prehodih za pešce), možnost posredovanja podatkov redarski službi.
  • Beleženje zasedenosti parkirišča za potrebe analitike.
  • Zaznava vozil, ki so na parkirišču prepovedana (npr. avtodomi, avtobusi), možnost posredovanja podatkov redarski službi.
  • Sistem je mogoče z vmesniki povezati tudi z redarsko aplikacijo.

Integracija

  • Možnost integracije v obstoječ video nadzor. Zagotoviti je potrebno kvalitetno sliko in čim bolj pravokoten pogled na parkirna mesta brez ovir (drevesa ali javna razsvetljava).
  • Podatke za analizo stanja na parkirišču črpamo iz “stream-a” kamere, dodaten snemalnik tako ni potreben.
  • Možnost zameglitve obrazov in registrskih tablic na zadnji sliki.