RGB LED prikazovalniki

Pametni RGB LED prikazovalniki omogočajo štetje prometa in obveščajo udeležence v prometu. Prikazovalniki so postavljeni na premišljeno izbranih mestih in voznike opozorjajo na potencialne nevarnosti ter prispevajo k preprečevanju nesreč. Pozornost voznikov na cesti se okrepi ob podatkih posredovanih preko interaktivnih LCD zaslonov.

Povečanje prometne varnosti z namestitvijo ustrezne prometne signalizacije skladne z Elaboratom prometne ureditve Osnovna šola Bukovica.

RGB prikazovalnike smo namestili na kritičen cestni odsek pri osnovi šoli Bukovica. Prikazovalniki v velikosti 64px(širina) x 96px (višina) lahko prikazujejo različne simbole in prometne znake, omogočajo pa tudi prikaz animacij, na primer utripajoče lučke.

Cilj postavitve pametnih LCD prikazovalnikov je umirjanje prometa v bližini šol in na nevarnih odsekih. Preko osveščanja voznikov želi naročnik sistema aktivno vplivati na zmanjšanje hitrosti voznikov. Zlasti tam, kjer so izpostavljeni najmlajši pešci.

Sistem LED prikazovalnikov je nameščen na obeh straneh voznih pasov in je povezan z Nadzornim centrom.

Postavitev sistemov s prikazovalniki v bližini šol in na nevarnih cestnih odsekih

Štetje prometa in opozarjanje voznikov ter številne druge namembnosti uporabe sistema:

 • analiza gostote prometa,
 • štetje in klasifikacija vozil,
 • sprememba napisov ob zaznavi vozila (npr. 30km/h) ali pošiljanje podatkov na prikazovalnik, ki je pozicioniran na nasprotnem voznem pasu odseka (npr. “Pozor avto” ali “Pozor tovornjak” na podlagi določenega tipa vozila),
 • sekcijsko merjenje hitrosti na podlagi prebrane registrske številke za potrebe izvajanja potrebnih ukrepov in analiz.

API vmesnik

Upravljalec prometne signalizacije preko API vmesnika spreminja vsebino na prikazovalniku:

 • sprememba simbola s tekstom ali
 • sprememba teksta,
 • za potrebe obvestil, dogodkov ali zapor cest je na prikazovalnikih mogoče prikazovati tudi poljubno vsebino čez celoten zaslon.

Na drog smo namestili kamero, ki beleži različne podatke o vozilih:

 • registrska številka,
 • država,
 • znamka,
 • model,
 • barva,
 • tip vozila (osebno vozilo, kombinirano vozilo, tovornjak, avtobus),
 • smer vožnje,
 • izmerjena sekcijska hitrost,
 • status prikazovalnika: trenutni simbol, tekst, zadnja osvežitev oziroma sprememba.

Registrska številka je za potrebe obdelave podatkov anonimizirana. Sistem opcijsko ne shranjuje slik vozil. API vmesnik lahko prilagodimo potrebam upravljalca.

Prednosti:

 • izmenično prikazovanje izmerjene hitrosti in različnih prometnih znakov, utripanje,
 • avtomatsko prilagajanje osvetlitve LED zaslona,
 • antirefleksno zaščitno pleksi steklo za boljšo vidljivosti pri močnem soncu,
 • povezava z Nadzornim centrom, ki omogoča oddaljeno upravljanje in spremljanje podrobne analitike,
 • nizka poraba energije,
 • stalno ali solarno napajanje.

Prikazovalniki so pomembni za udeležence v prometu kot tudi za upravljalce prometne signalizacije. Izkušnje namreč kažejo, da so rezultati umirjanja prometa boljši tam, kjer upravljalci prometne signalizacije pregledujejo podatke in na osnovi le-teh sprejemajo ustrezne odločitve glede prometne varnosti.

Naročnik: DRSI

Projekt: Ureditev prometne signalizacije ob osnovni šoli Bukovica

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.