Vstop v mestno jedro s prepoznavo registrskih tablic

Staro mestno jedro Radovljice obiskovalca navduši s srednjeveško meščansko arhitekturo, danes pa je mesto Radovljica kulturno in upravno središče zgornje Gorenjske ter pomembno križišče prometnih in turističnih poti.
Občina Radovljica si že leta prizadeva za bolj trajnostni in uravnotežen razvoj prometa, ki bi prebivalcem kraja omogočil dobro mobilnost ob sočasnih vlaganjih za spodbujanje uporabe bolj zelenih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. Glavni cilj ukrepov je sprememba potovalnih navad, ki so pretirano vezane na uporabo avtomobila.

Vstop v območje ožjega dela mesta Radovljice preko LPR kamer

Po novem lastniki parkirnih dovolilnic do Linhartovega trga oziroma do starega mestnega jedra Radovljice vstopajo preko potopnih stebrov z nameščenim LPR kamerami. Za varno prehajanje potopnih stebrov dodatno poskrbi večbarvna LED osvetlitev, nameščena na stebrih z integrirano kamero za branje registrskih tablic.

Vstop v mestno jedro je omogočen zgolj voznikom vozil, katerih registrske številke so navedene v njihovi digitalni dovolilnici. Pristopna kontrola omogoča vzporedno odpiranje potopnih valjev tudi preko klica na telefonsko številko. Mestna dovolilnica je namenjena stanovalcem, lastnikom nepremičnin in podjetnikom, ki opravljajo dejavnost na območju Linhartovega trga ter dostavnim in servisnim vozilom. Dovolilnice se izdajajo za določen ali nedoločen čas.

Skrbniku sistema je na voljo spletna aplikacija, ki preko poslanega sms-a omogoča oddaljeno upravljanje potopnih stebrov oziroma vzpostavitev stalnega dviga ali stalnega spusta potopnega stebra.

Višja kakovost in urbanistična urejenost javnega prostora, večja varnost otrok ter pozitiven vpliv na zdravje in okolje

Ukrep zapiranja mestnega jedra z LPR pristopno kontrolo za motorni promet je občanom in obiskovalcem omogočil:

  • bolj kakovostno bivanje v urbanem jedru in izboljšanje zdravja prebivalcev,
  • enostavnejše dostopanje stanovalcev in enkratnih obiskovalcev v mestno jedro preko LPR kamer,
  • dvig prometne varnosti oziroma zmanjšanje števila nesreč v občini s poškodovanimi pešci in večji občutek varnosti in nenazadnje
  • turistični razmah mestnega jedra.

Občina spodbuja razvoj novih tehnologij, ki zagotavljajo poenostavljen dostop v mestno jedro

Pristopna kontrola preko Nadzornega centra administratorju sistema omogoča pregled dogodkov na vstopno-izstopnih točkah in dodajanje ter urejanje pravic uporabnikov preko spletne aplikacije.

Cilj prometnega razvoja občine Radovljica je sprememba navad motoriziranega prometa. S spremembo prioritet prometnega načrtovanja, so v Radovljiški občini dali prednost pešcem in kolesarjem s ciljem povečati število prebivalcev Radovljice, ki hojo uporabljajo dnevno kot način potovanja. Mestno jedro je tako postalo privlačnejše za pešačenje domačinov, za turiste ter za različne prireditve.

Veliko kratkih poti, ki so se v preteklosti opravljale z avtomobilom, se da premostiti s hojo, kar zmanjša vpliv na okolje, hrup in pripomore k izboljšanju javnega zdravja. Hoja tako postaja prepoznana kot pomemben sestavni del prometnih sistemov.

Projekt: Nadgradnja pristopne kontrole s prepoznavo registrskih tablic
Investitor: Občina Radovljica

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.