Postajališče za avtodome – PZA

Avtodomarski turizem je v vzponu tudi v Sloveniji. Poleg gostov, ki našo deželo samo prečkajo, se jih veliko odloči za krajši ali daljši oddih v naših krajih. Pomemben dejavnik razvoja avtodomarskega turizma je tako ustrezna infrastruktura postajališč za avtodome (PZA), kar pomeni, da mora vsako parkirišče za avtodome omogočati oskrbo z električno energijo, svežo vodo in možnostjo izpusta odpadne (fekalne) vode.

Klasično parkirišče za avtodome omogoča plačevanje samo s kovanci na posameznih terminalih

Postajališča za avtodome so praviloma namenska in opremljena z ustreznimi terminali za elektriko, pitno vodo in odpadno vodo/fekalije. Na ta parkirišča lahko vstopamo prosto ali pa so omejena z zapornicami. Omejevanje z zapornicami je dobro v smislu natančnega obračunavanja časa zadrževanja/parkiranja, slabše pa, ker je dražje in zahteva 24-urno podporo s strani upravljalca parkirišča. Pri postajališčih s prostim vstopom je podpora s strani upravljalca enostavnejša, obstaja pa večja možnost izkoriščanja in neplačevanja parkirnin. Večina takih parkirišč namreč nima parkirnih avtomatov ali ti niso sinhronizirani s terminali za pitno vodo in električno energijo.

Rešitev prijazna stranki in upravljalcu

Bistvena prednost naše tehnološke rešitve sloni na sinhronizaciji avtomatske plačilne blagajne s posameznimi terminali, na katerih čitalnike kovancev zamenjujejo IR čitalniki črtnih kod. Ob prihodu na parkirišče za avtodome se parkirnina praviloma vedno zaračunava. Pitna voda, elektrika in tudi odpadna voda pa so izbirne storitve, ki jih stranke lahko koristijo ali pa tudi ne. Če je plačilo teh izbirnih storitev možno izvajati ločeno potem je verjetnost izogibanju plačilu parkirnine večja.

Naša tehnična rešitev omogoča, da uporabnik na postajališču za avtodome s plačilom parkirnine zakupi tudi določeno količino vode in elektrike. Ob plačilu parkirnine uporabnik prejme račun, ki ima v podaljšku natisnjen vavčer s črtno kodo. V črtni kodi je zakodirana izbrana količina pitne vode (v litrih) in električne energije (v kWh), ki jo stranka koristi na način, da črtno kodo prisloni na IR čitalnik, ki je nameščen na posameznem terminalu.

PZA_Vrtojba_36

Količino vode in el. energije lahko upravljalec poljubno določi ob vzpostavitvi sistema in jo uskladi s pričakovanimi dnevnimi potrebami; npr. 150 litrov pitne vode in 3 kWh. Tak sistem zahteva le občasno preverjanje plačil in posluževanje blagajne (pobiranje gotovine in menjava tiskalniškega papirja) in terminalov (anuliranje kreditov) skladno s frekvenco obiska in velikostjo postajališč.

Prilagodljivo, pametno in nadgradljivo parkirišče

Avtomatska plačilna blagajna omogoča nadgradnjo na:

  • plačevanje z bančnimi karticami ali lokalnimi turističnimi karticami,
  • vračanje preplačane gotovine,
  • možnost nakupa drugih plačljivih storitev kot so sanitarije, tuši, pralnice in
  • možnost preverjanja vstopnic na samih vhodih (namestitev različnih čitalnikov vstopnic).
PZA_Vrtojba_32

Na parkiriščih razširjenega namena (osebna vozila, avtobusi)  je ravno tako možno te produkte vključiti v sam plačilni sistem.

Več o opremi in PZA katalog dostopno na povezavi: PZA parkirišča.

Delite naprej ...

Vzajemno do prave rešitve.